Mis on Mises.EE?

2009. aasta talvel kogunes ühes Tallinna kesklinna keldrirestoranis grupp majandushuvilisi. Kuigi tegemist oli erinevate elualade inimestega, kes kõik polnud omavahel tuttavadki, ühendas meid huvi austria majanduskoolkonna ja libertaalse maailmavaate vastu. Senimaani oli meist igaüks sellega tegelenud omal käel. Nüüd aga leppisime kokku, et hakkame regulaarselt koos käima ja nii Eestis kui ka välismaal toimuva kohta mõtteid vahetama. Nii sündis Mises Circle Tallinn. Õigepea võtsid kokkusaamised lihtsa vestlusringi asemel kindlama formaadi. Keegi klubiliikmetest uuris eelnevalt kokkulepitud teemat sügavuti ja tegi sellest põgusa ülevaate, millele järgnes juba põhjalikum arutlus. Aeg-ajalt pidasime ka filmiõhtuid.

Privaatse klubina jätkasime umbes aastaaega, kuni otsustasime, et oma tegevusele võiks leida ka rohkem üldharivama väljundi. Sel hetkel osutus sobivaks lahenduseks veebisaidi loomine ja nii tegimegi 2011. aasta kevadel valmis käesoleva lehekülje Mises.ee. Järgmisena hakkasime korraldama avalikke üritusi ja kolisime kokkusaamised ümber pubisse The Dubliner, kus toimuvatele vabas vormis vestlustele olid teretulnud kõik soovijad. Samal ajal oli töös juba uus projekt. See teostus sama aasta sügisel, millele järgneva poole aasta jooksul pidasime Tallinna Inglise Kolledži ruumides huvilistele loenguseeria majandusteaduse olemusest ja baasarusaamadest. Klubi senist tegevust saatnud edu, mis väljendub ka üha kasvavas liikmete arvus, andis tõuke järgmiseks sammuks.

1982. aastal Ameerika Ühendriikides asutatud Misese Instituut ja selle teadlaste tegevus on praeguses majanduskriisis pälvinud üha suuremat tähelepanu ja selle tulemusena on üle maailma loodud mitmeid sarnaseid asutusi. Austria majandusteadlase Ludwig von Misese algatatud lähenemine majandusteadusele ja inimkäitumise uurimisele üldisemalt pakub alternatiivi peavooluna pakutavale haridusele ja selgitab, kuidas tsentraalne sekkumine majandusse ja rahapakkumisega manipuleerimine põhjustab majanduse tsüklilisust. Avardamaks inimeste silmaringi libertaalse maailmavaate suhtes ja harimaks neid kõigile olulistel majandusteemadel asutasime 2012. aasta juuni lõpus Sihtasutuse Misese Instituut. Oma eesmärkide saavutamiseks avaldab instituut regulaarselt artikleid siinsel veebisaidil. Lisaks korraldab konverentse, kursuseid ja loenguid ning kirjastab üldharivaid raamatuid. Mises Circle Tallinn jätkab aga oma iga kahenädala tagant toimuvaid kokkusaamisi, mis praeguseks on kolitud ümber salongi Shahmatt.