Tsitaadid

The Ethics of Liberty

“Kuid veelgi põhjalikumalt, kas turumajanduse toetaja tunnistaks riigi regiooni õigust lüüa lahku sellest riigist? Kas on legitiimne, et Lääne Maalapp eraldub Maalapist? Kui mitte, siis miks mitte? Ja kui on, siis kuidas saab lahkulöömisele olla loogilist peatumispunkti? Kas ei või siis lahku lüüa ka väike rajoon, ja siis linn, ja siis selle linna linnaosa, ja siis kvartal, ja siis konkreetne indiviid?”

Muud

“Marxi puhul oli üks hea asi, ta polnud keinsist.”

“Pole kuritegu olla ignorantne majanduses, mille puhul on ju ikkagi tegemist kitsa distsipliiniga, mida enamus inimestest peab tühiseks teaduseks. Kuid on täiesti vastutustundetu omada valjut ja häälekat arvamust majandusteemades, jäädes sellesse ignorantsesse seisundisse.”

“sõjapidamise/heaolu riik.”