Mont Pelerin Society

Ronald Harry Coase (1910-2013)

ronald_coase1024_0

Ronald sündis 29. detsembril 1910 Londoni eeslinnas Willesdenis telegrafistidest vanematele. Tingituna probleemidest oma jalgadega oli ta sunnitud alustama haridusteed erikoolis. Siiski õnnestus tal juba 12-aastaselt pääseda stipendiumi abiga õppima Kilburni Humanitaarkooli (Kilburn Grammar School). Edasi asus ta teadmisi koguma juba Londoni Ülikooli ja 1932. aastal lõpetas ta Londoni Majanduskooli bakalaureuse kraadiga ärinduses. Aastatel 1935-1951 kuulus ta ka selle personali hulka. Seejärel suundus ta edasi juba Ameerika Ühendriikidesse, võttes endale ka sealse kodakondsuse. Pärast mitut erinevat peatust jäi ta 1964. aastal lõpuks pidama Chicago Ülikoolis. Lisaks mitme raamatu kirjutamisele toimetas Coase Õiguse ja Majanduse ajakirja (Journal of Law and Economics). 1991. aastal sai ta panuse eest majandusteadusesse ka Nobeli mälestuspreemia laureaadiks. Coase suri 2. septembril 2013 Chicagos.

Nagu viitab Coasile omistatud Nobeli mälestuspreemia ei ole temas panus majandusteadusesse kahtlemata vähetähtis. Enim on ta ilmselt tuntud oma firmateooria poolest, milles ta seletab transaktsioonikulude olemasolu abil lahti, miks ettevõtted üldse sünnivad ja kus asub nende ettevõtete kasvu klaaslagi. Sisuliselt väidab Coase, et teatud tegevused tasub koondada ühte organisatsiooni juhul, kui nende ükshaaval turult hankimine muutub liialt kulukaks. Nii võib säästa näiteks informatsiooni kogumise pealt, läbirääkimistelt ja palju muugi arvelt. Samas tuleb aga ühel hetkel ette piir, kust maalt ei tasu enam täiendavaid toimingud ettevõttesse kaasata. Eelkõige saavad ettevõtte kasvule saatuslikuks administratiivkulud ja risk, mis kaasneb suuri kulutusi kaasa toovate juhtimisotsustega.

Teine oluline panus Coasilt on välismõjude teooriasse. Nimelt leidis ta, et kui omandiõigused on piisavalt korralikult defineeritud ja kaitstud, ei saa võimalikud positiivsed välismõjud potentsiaalsetele investeeringutele takistuseks. Juhul, kui puuduvad tegurid, mis takistaks läbirääkimisi, jõuavad investor ja positiivsetest välismõjudest kasu saaja lahendini, mis soodustab majanduslikult kasuliku investeeringu teostamist. Coasilt pärineb ka tuntud näide, milles ta demonstreerib, kuidas ja miks suudeti Inglismaal ehitada majakaid erakapitali najal. (Pikemalt Coase’st)

Olulisemad tööd

1937 – “The Nature of the Firm” (“Ettevõtte olemus”)

1960 – “The Problem of Social Cost” (“Sotsiaalse kulu probleem”)

1974 – “The Lighthouse in Economics” (“Majakas majandusteaduses”)