Statistika

Statistika

EBRD

Euroopa Taasehitamise ja Arendamise Panga andmebaas. Sisaldab lisaks mujalt korjatud statistikale ka asutuse enda koostatud raporteid ja analüüse.

ECB

Eurotsooni keskpanku ühendava asutuse andmebaas.

Eesti Pank

Eesti Panga andmebaas.

Eesti Statistika

Eesti Statistikaameti andmebaas, kust leiab kõikvõimalikku huvitavat kohalikust elust.

Eurostat

Euroopa Liidu liikmesriikide ja teiste maade statistikaametite avaldatut ühendav andmebaas.

IMF

Rahvusvahelise Valuutafondi andmebaas. Sisaldab lisaks mujalt korjatud statistikale ka asutuse enda koostatud raporteid ja analüüse.

OECD

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni andmebaas.

World Bank

Maailmapanga andmebaas.

ÜRO

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni andmebaas.

Raportid

Cato Institute

Poliitikauuringute keskuse avaldatav maailma majandusvabaduse raport.

CIA

Ameerika Ühendriikide Luurekeskagentuuri avaldatud materjalid, mille hulgas ka nende tuntud World Factbook.

Freedom House

Ülemaailmset vabaduse levikut jälgiv organisatsioon. Koostatud raportid on käsitlenud internetivabadust, pressivabadust, naiste õigusi, endise nõukogudebloki riikide arengut ja muudki.

Happy Planet Index

Inimeste kogetud rahulolu, oodatava eluea ja ökoloogilise jalajälje põhjal leitav näitaja riigi käekäigust.

Heritage Foundation

Konservatiivse poliitika, piiratud valitsuse, individuaalse vabaduse, traditsiooniliste väärtute ja tugeva rahvusliku kaitse toetamisele pühendunud mõttekoja jälgitav majandusvabaduse indeks.

Praxis

Poliitikauuringute keskuse avaldatud raportid.

World Economic Forum

Maailma olukorra edendamisele pühendunud organisatsiooni raportid.