Sihtasutus Misese Instituut

2012. aasta juuni lõpus asutati Tallinnas Misese Instituut, mis on nime saanud Austria majandusteadlase Ludwig von Misese järgi, kelle suurimaks panuseks oli majanduskriiside põhjuste analüüsimine ja selgitamine miks on majanduse riiklik juhtimine määratud läbikukkumisele. Samuti lõi ta tervikliku lähenemise inimese käitumise uurimisele, mille nimetas prakseoloogiaks. Esimene Misese Instituut asutati 1982. aastal Ameerika Ühendriikides. Selle eduka tegevuse mõjul on viimastel aastatel asutatud samanimelisi organisatsioone Poolas, Brasiilias, Rootsis, Kanadas ja teistes maades.

Eestis loodud instituut on oma rahvusvahelistest kolleegidest sõltumatu, kuid jagab nende nägemust. Instituudi eesmärgiks on edendada vaba kodanikuühiskonna arengut Eestis. Põhitegevuses keskendub instituut austria majanduskoolkonna mõtteviisi ja libertaalse maailmavaate tutvustamisele ja edendamisele. Instituut avaldab muude tegevuste kõrval teemakohaseid kirjutisi oma kodulehel ning korraldab tasuta kursusi, seminare ja konverentse, annab välja stipendiume ning tõlgib erialast kirjandust eesti keelde ja teeb selle võimaluse korral tasuta kättesaadavaks. Instituut on poliitiliselt sõltumatu ja ei taotle rahastust riigi- ja kohalikest eelarvetest, tegevus rahastatakse eratoetustest.

Instituudi juhiks on Robert Müürsepp. Instituudi juhtimist kavandab ja kontrollib kolmeliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad Risto Sverdlik, Urmas Järve ja Paul Keres.

Instituudi tegevust saab toetada tehes ülekanne järgnevale kontole.
Kontoomanik: Sihtasutus Misese Instituut
Kontonumber: 771000897416 (LHV Pank)

SA Misese Instituut on kantud tulumaksuga mittemaksustatavate sihtasutuste nimekirja, s.t. Instituudile tehtavate annetuste pealt saavad Eesti residendid tulumaksu tagasi küsida ning ettevõtted ei pea Instituudile tehtavate annetuste eest maksma tulumaksu. Täpsema info saamiseks võtke meiega palun ühendust.

Kontaktandmed
aadress: Pikk 7, Tallinn 10123
e-mail: info@mises.ee