Ludwig von Mises – “Inimkäitumine: Traktaat majandusteadusest”

by

1940. aastal ilmus Miseselt raamat “Rahvamajandus: Kaubanduse ja majanduse teooria (Nationalökonomie: Theorie des Handelns und Wirtschaftens)”. Põgenenud natsionaalsotsialistliku võimu pealetungi eest Ameerikasse, alustas ta tööd oma saksa keelse teose uuema ja täiendatud versiooni… Jätka lugemist