Kes oli Antoine Louis Claude Destutt de Tracy?

Claude sündis 20. juulil 1754 aastal Pariisis. Tema isa oli šoti päritolu sõdur. Oma hariduse sai ta kodunt ja Strasbourg’i ülikoolist. Viimases püüdsid erilist tähelepanu tema füüsilised võimed mistõttu ta suundus edasi sõjaväkke. 1792. aastal sai ta ratsaväe ülemaks, kuid taandus sellelt positsioonilt hiljem ja pühendus teaduslikule tööle. Vahepealsete vangis veedetud aastate jooksul suunas ta oma huvi loodusteadustelt filosoofiale. Keisririigi ajal oli ta senati liige, kuid osales selle töös vaid vähesel määral. Oma elu teises pooles nimetati ta ka mitmete akadeemiliste ühenduste liikmeks, mille tegevustest ta kõrge ea tõttu aga tihtipeale eemale hoidis. Destutt de Tracy suri 9. märtsil 1836 oma sünnilinnas.

Majandusteaduses jäid tema panused peamiselt metodoloogia valdkonda. Ta rõhus deduktiivse meetodi rakendamisele sotsiaalteadustes ja jagas majanduse kaheks haruks – tegevused (prakseoloogia) ja vahetused (katallaktika). Eristus, mis mängib olulist rolli ka Ludwig von Misese ja tema õpilaste töödes. Samuti pööras ta olulist tähelepanu subjektiivse väärtusteooria algetele. Suurema menu osaliseks said aga tema poliitökonoomilised ja -ideoloogilised tööd. Olles edukamad välismaal kui kodus, omasid nad mõju isegi Thomas Jefferson’i vaadetele. Viimane tõlkis ka ise Destutt de Tracy töid. (Rohkem Destutt de Tracyst)

Olulisemad tööd

1817 – “Elémens d’idéologie” (“Ideoloogia defineeritult”)