Kuidas juristid enda elu lihtsamaks tehes teiste elu keerulisemaks teevad

Sattusin lugema Dan Mitchelli blogis International Liberty huvitavat blogikannet:  Tax Lawyers, Tax Complexity, and the Broader Problem of a Self-Serving Legal Profession. Dan on ka Eestis käinud ja siin esinenud ning tema põhiline huvi on (rahvusvaheline) maksundus. Pea iga kord, kui ta räägib mitte-astmelisest tulumaksust (flat tax) või ettevõtete tulumaksuvabastusest, toob ta esile muu hulgas ka Eesti näite.

Seekord kirjutab Dan, kuidas USA maksuseadused on muutunud ülikeeruliseks suures osas tänu maksujuristidele, kes nagu teisedki inimesed tegutsevad ratsionaalselt isiklikest huvidest lähtuvalt. Mida keerulisem on õigusruum, seda suurem vajadus on juristide järgi üldiselt.

Dan viitab ka väga huvitavale intervjuule Benjamin H. Barton’iga (Tennessee ülikooli juuraprofessor), kes on kirjutanud raamatu The Lawyer-Judge Bias in the American Legal System:

Tulles tagasi Dan Mitchell’i postituse juurde, siis väärib sealt tsiteerimist viimane lõik:

This is one of many reasons why decentralization is a good idea. If people and businesses have the freedom to choose the legal system with the best features, that restrains the ability of an interest group – including lawyers – to manipulate any one system for their private advantage.

Dan peab silmas konkurentsi erinevate osariikide vahel: inimestel oleks võimalik valida erinevate õigussüsteemide vahel  liikudes ühest osariigist teise. Kuid kas peab õigussüsteem kindlasti omama territoriaalset monopoli? Ehk on võimalik ka ühiskond, kus õigussüsteem ei ole territooriumipõhine, vaid hoopis indiviidipõhine, st igaühel on vabadus valida endale sobiv õiguslik korraldus. Sellise süsteemi on välja pakkunud ning selle toimimist kirjeldanud Hans-Hermann Hoppe: The Idea of a Private Law Society. Loodetavasti aitab see idee laiendada ka selle blogi jugejate silmaringi ning tekitab elavat diskussiooni.