Kes oli François Quesnay?

4. juunil 1694 sündis Versialles lähedal Mérés poeg advokaadist maaomanikule, kes saades 16 aastaseks läks kirurgi õpipoisiks. Edasi suundus ta juba Pariisi, et põhjalikumalt keskenduda meditsiini ja kirurgia õpingutele. Seal ta ka abiellus 1718. aastal. Francois karjääri esimene pool tugineski meditsiinile, mis päädis 1744. aastal doktorikraadiga ning hiljem nimetamisega kuninga teenistusse. Alles seejärel pühendus ta majandusteadusele, saades osaliseks füsiokraatide koolkonnas. Quesnay suri 16. detsembril 1774.

Quesnay suurimaks panuseks majandusteooriasse on tema majanduslikud tabelid, mis koondasid füsiokraatide põhiideed ja olid esimene katse analüütilisele lähenemisele majanduses. Klassikalise liberalismi kontekstis tasub mainimist, et väidetavalt oli just Quesnay fraasi laissez-faire loojaks, süüdistades merkantilismi Prantsusmaa vaesuses. (Rohkem Quesnayst)

Olulisemad tööd

1758 – “Tableau économique” (“Majanduslikud tabelid”)