Kes oli Frank Albert Fetter?

Frank sündis 8. märtsil 1863. aastal Peru linnas Indianas kveekerite perekonda. Tema varast andekust demonstreeris vastuvõtmine Indiana Ülikooli juba 16-aastasena. Isa haiguse tõttu pidi ta aga varakult õpingud pooleli jätma, et asuda juhtima perekonna raamatupoodi. Sel ajal tegi ta esmakordselt tutvust majandusteooriatega, mis kujundasid tema tulevased seisukohad. Ülikool õnnestus Fetteril lõpetada alles 1891. aastal pärast mida ta suundus ennast täiendama Euroopasse. Naasnud doktorikraadiga Ameerikasse, õpetas ta mitmes ülikoolis kuni jäi pidama Princetoni, kus temast sai ülikooli esimene majandus- ja sotsiaalinstitutsioonide osakonna juhataja. Elu jooksul valiti ta veel mitme ülikooli auprofessoriks ja ta osales mitmes ametialases ühingus, saades ka Ameerika Majandusteadlaste Assotsiatsiooni (American Economic Association) presidendiks. Fetter suri 21. märtsil 1949.

Fetterit võib pidada esimeseks austria koolkonna traditsioone järgivaks majandusteadlaseks (selle suuna ameerika päritolu majandusteadlasi tuntakse ka kui psühholoogilist koolkonda), kes lõi tervikliku majandusteooria. Sellega koos tegi ta ka esimesed sammud austria majandustsükli teooria suunas, märgates, et majanduse buumiaegadele on iseloomulik kapitali kunstlik kasv, mis on tingitud raha ja krediidi ekspansioonist. Inflatsiooni lõppedes aga tuleb kapitali väärtus ümber hinnata ja sellega kaasneb kriis. Intresse nägi ta puhtalt kui inimeste ajaeelistust edasikandvat nähtust. Fetter tegi oma panuse ka majandusmõtte ajaloo uurimisse, tuues välja, et marksistlik ja sotsialistlik revolutsioon sai võimalikuks ainult tänu Adam Smithi pealiskaudsele soosingule tööväärtusteooria suunal. (Rohkem Fetterist)

Olulisemad tööd

1905 – The Principles of Economics” (“Majandusteaduse alused”)