Friedrich August Hayek – “Tee orjusesse”

Friedrich August Hayek – “Tee orjusesse”

Vaatamata sellele, et Hayekile on omistatud Nobeli mälestuspreemia majandusteaduses, jääb tema kõige tuntum teos hoopis teise valdkonda – poliitfilosoofiasse. Siiski pole teose “Tee orjusesse” näol tegemist keerulise akadeemilise tekstiga, vaid oluliselt lihtsama lugemisega, mis sobib igaühele. Või nagu on öelnud Milton Friedman: “See raamat on saanud tõeliseks klassikaks; vajalik lugemine igaühele, kes on sügavamalt huvitatud poliitikast kõige laiemas ja vähem partisanlikumas mõttes.”

Miks saavad sotsialismi häälekandjad võimule? Kuidas sünnivad tsentraalsed plaanid? Kas demokraatia viib paratamatult ülevalt poolt peale sunnitud lahenditeni? Mis rolli teenivad propaganda ja demagoogia? Milleni viib tugev juht? Need on vaid mõned küsimused, mida Hayek oma teoses lahkab. Aga mis siin ikka pikalt seletada, vaadake parem ise raamatut tutvustavat lühiversiooni…

Ja kuigi mõnele võib selle klipi järel tunduda, et tegemist on tööga, mis räägib lihtsalt meie ühiskonna äärmuslikemast kogemustest, siis raamatu kättevõtnu taipab, et tegemist on igati ajatu teosega. Ka 70 aastat pärast esmatrükki on seal käsitletud probleemid meie jaoks aktuaalsed ja mitmed kirjeldatud sündmused vägagi sarnased sellele, mida näeme täna. Teatud laadi sotsiaalsed protsessid lihtsalt viivad ikka ja jälle sarnaste tulemusteni.

See ei tähenda muidugi, et me peaksime hakkama kohe uue Natsi-Saksamaa sündi kartma. Kuid ehk selgitab Hayeki raamat vähemalt seda, miks on avaliku arvamuse ja suurte rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuse vahel sageli nii suured käärid.

Eesti keeles on Hardo Pajula poolt tõlgitud “Tee orjusesse” välja antud 2001. aastal.