Mises ennustas ´13 – Osa VI

Käesolev lugu on järg postitusele Mises Ennustas ´13 – V.

Nüüd, kui on vaadeldud rahvusvahelisi toormehindu, valuutaturgu ja kohalikku poliitikat, on sobiv liikuda edasi Eesti majanduse prognoosidele. Alustuseks võtame kohe käsile tarbijahinnaideksi (THI), mis mõõdab hinnatõusu keskmisele tarbijale. Loomulikult on konkreetne hinnatasememuutus igaühe jaoks erinev, kuid selline see lugu agregeeritud makronäitajatega juba on. Siiski võib igaüks ise arvutada oma tarbimiskäitumist paremini kajastava indeksi, kasutades selleks Statistikaameti andmeid tootegruppide lõikes. Üle terve majanduse agregeeritud THI-st saame aga lihtsalt aimduse üldistest muutustest poodide hinnasiltidel.

Samuti tasub THI puhul ära mainida asjaolu, et see ei mõõda puhast turunõudluse ja -pakkumise muutustest tingitud hindade liikumisi, vaid hõlmab endas ka rahapakkumise kasvust tingitud inflatsiooni. Viimase mõjutuste suhtes neutraalse näitaja leidmine nõuaks täiendavat tööd, mis tulenevalt raharingluse eripäradest võib osutuda küllaltki keerukaks.

Clipboard02

Nagu jooniselt näha, siis Mises Circle Tallinna ennustused Eesti THI-le jagunesid küllaltki ühtlaselt. Kui välja arvata paar ekstreemsemat erandit, langesid hinnangud vahemikku 3%-3,5%. Keskmiseks prognoosiks osutus 3,3%. Võrreldes eelmise aastaga, tähendab see, et oodatakse kerget hinnatõusu aeglustumist. Möödunud aasta THI kasvuks kujunes Statistikaameti andmetel 3,5%. Enim tõusid mullu eluasemetele tehtavad kulutused 6,8% ning riietuse ja jalatsite hinnad 6,4%. Sidekulud langesid seevastu 5,9%.

Clipboard01

Tänavuse aasta algusest on enim kasvanud taas eluasemele tehtavad kulutused 8,6%. Samuti on kõvasti kasvanud väljas söömise ja majutuse hinnad 7,8%, Kui osade hindade tõus on kiirenenud, siis vastukaaluks on veidi toimunud sama odavnemise poolel. Sidekulutused on tänavuse aasta esimese üheksa kuu jooksul langenud koguni 10,3%. Olulisematest kulutustest on toiduained kallinenud 2,0%. THI tervikuna on seni kasvanud 2,3%, jäädes iga kuu alla mullusle kasvutempole.

Septembri kuu andmeid saab vaadata Statistikaameti kodulehelt (oktoobri numbreid võib oodata juba neljapäeval).

Mises Circle Tallinnas käib inimesi igasugustelt elualadelt. Käesolevad ennustused ei pretendeeri ekspertarvamusteks, tegemist on lihtsalt seltskondliku meelelahutusega.