Kes oli Anne-Robert-Jacques Turgot?

Anne-Robert-Jacques sündis 10. mail 1727 Pariisis. Oma hariduse sai ta kirikust ja Sorbonne’i ülikoolist. Huvi majanduse vastu demonstreeris ta esmakordselt 1749. aastal kirjutades kriitika John Law ekspansiivse paberrahasüsteemi suunal. Samuti huvitus ta kirjandusest, püüdes mugandada ladina keele eripärasid prantsuse keelde, mis saavutas ka Voltaire’i heakskiidu. 1750. aastatel hakkas ta aktiivselt tegelema poliitikaga ja eelkõige majandust puudutavate küsimustega. Seeläbi tutvus ta füsiokraatidega ja asus Quesnay õpilaseks.  Töö kõrvalt tegeles ta ka pidevalt kirjutamisega. Turgot karjääri tipp oli vaieldamatult vahemikus 1774-1776, mille jooksul ta, olles mereväe minister, keeldus muuseas Ameerika Revolutsiooni rahalisest toetamisest, kuna ei näinud selles Prantsusmaa jaoks kasu. Siiski uskus ta selle edusse. Elu viimastel aastatel langes Turgot väidetavalt kuningavõimu suunalise kriitika tõttu ebasoosingusse. Ta suri 18. märtsil 1781. aastal.

Üldise vabaturgu pooldava teooria levitamise kõrval võib Turgot peamiseks panuseks majandusteooriasse lisaks tsentraalsete regulatsioonide kriitikale pidada ehk tähelepanu suunamist asjaolule, et liberalism ei ole tingimata utopistlikult ideaalne süsteem. Ta väitis, et turul saab alati olema pahatahtlikke ettevõjaid ja petetud tarbijaid, kuid selle vastu töötab turg välja omad vahendid. Samuti tõi ta majandusarengu olulise aspektina välja selle, et investeeringute aluseks on säästud. Kapitalisti intressitulu oli aga Turgot arvates justkui tööliste makstav tasu ettevõtjale selle eest, et nad ei pea oma sissetulekutega ootama toodangu maha müümiseni. (Rohkem Turgot’st)

Olulisemad tööd

1770 – “Réflexions sur la formation et la distribution des richesses” (“Rikkuse tekkimisest ja jaotumisest”)