Kes oli Friedrich Freiherr von Wieser?

Friedrich sündis 10. juulil 1851 Viinis. Tema isa oli sõjaministeeriumi kõrge ametnik. Wieseri haridus keskendus peamiselt sotsioloogiale ning õigusele, kuid pärast Mengeri tööde lugemist pöördus tema huvi majanduse suunas ja 1875. aastal sai ta pika (10 aastat)  avaliku teenistuse eest stipendiumi  poliitökonoomika õppimiseks Heidelbergi Ülikoolis. Pärast doktoriõpingute lõpetamist 1884. aastal sai ta positsiooni Prahas kuni temast sai 1903. aastal Viinis Mengeri mantlipärija. 1917. aastal sai ta Austria rahandusministriks. Koos Böhm-Bawerkiga koolitasid nad välja terve põlvkonna austria koolkonna majandusteadlastest. Neist tähelepanuväärseim oli Ludwig von Mises. Wieser suri 22. juulil 1926.

Wieser on majandusteaduses tuntud eelkõige alternatiivkulu kontseptsiooni kirja panemise poolest. Alternatiivkulu puhul on tegemist suurima saamata jäänud tuluga, mille saamine osutus tehtud valiku tõttu võimatuks. Kuid Wieser panustas muudki. Jätkates Mengeri tööd võttis ta kasutusele piirkasulikkuse termini ja lõi era- ning avalike hüviste eristuse, mis kandus edasi tema õpilaste töödesse.

Väärtusteooriale lisas Wieser imputatsiooniaspekti. Selle järgi ei väärtustata tootmistegureid mitte nõudluse ja pakkumise järgi, vaid toimib samasugune piirkasulikkuse mehhanism nagu Mengeri järgi tarbijatel oma valikute tegemisel. See tähendab, et tootmisteguri väärtuse määrab väikseima väärtusega kauba – kõigist võimalikest, mida selle teguri abiga on võimalik valmistada – viimasena toodetud ühik. Võttes arvesse ka alternatiivkulu aspekti, tähendab see, et kõnealune väärtustamise mehhanism toimib samaaegselt terves majanduses.

Olulisemad tööd

1889 – Der natürliche Werth” (“Loomupärane väärtus”)

1914 – Theorie der gesellschaftlichen Wirtschaft” (“Sotsiaalse majanduse teooria”)