Mises ennustas ´13 – Osa II

Käesolev lugu on järg postitusele Mises Ennustas ´13 – Osa I.

Teiseks ennustatavaks näitajaks oli meil väärismetallidest populaarseima paljuräägitud ja -kirutud kulla hind. Vaatamata mitmete majandusteadlaste seisukohale, et kullal pole suuresti tänu Nixoni otsusele loobuda kullastandardist enam ammu monetaarset väärtust, jätkub tänase päevani kulla kasutamine kaitsena inflatsiooni vastu. Maailma Kullanõukogu hinnangul läheb lausa viiendik kaevandatavast kullast investeerimistoodeteks. Olulisel määral omavad investeerimiskulda siiani keskpangadki. Eesotsas Hiina, India ja Venemaaga on mitmed neist viimaste aastate jooksul oma kullapositsiooni koguni tugevdanud.

Kuigi investeerimiskuld on majanduskriisi ajal toimunud kulla hinna järsus tõusus mänginud olulist rolli, pole see kindlasti ainus tegur. Valdav osa, kaks kolmandikku kullast läheb tänase päevani siiski ehete valmistamiseks. Ja kiirelt jõukamaks muutuv India, kus kuldehted on läänemaailmast ehk veelgi enam hinnatumad, on olulisel määral panustanud kulla nõudluse kasvu. Võib arvata, et kulla kultuurilist väärtust ei hakka niipea kõigutama isegi India valitsuse püüded väärtustatud metalli importi jõuga piirata.

Vaid umbes 12% kullast läheb tänasel päeval tööstusesse. Kahtlemata on selle peamiseks põhjuseks kõrged ehete hinnad, mis teevad kulla kasutamise elektroonikas ja meditsiinis ebaefektiivseks. Seda metalli suurepärastele füüsilistele omadustele vaatamata.

Untitled

Mises Circle Tallinna ootused kulla hinnale käesoleva aasta lõpuks olid väga laia spektriga. Oodati nii jätkuvat hinnatõusu kui ka -langust. Kui kogu ennustuste skaala ulatus alates $1300 kuni $1815 untsi kohta, siis keskmine prognoos jäi $1614 peale. Mediaaniks kujunes $1650 untsist. Kõrvutades neid näitajaid kulla aastaalguse hinnaga, võiks väita, et ´keskmine miseslane´ ootab hinna samaks jäämist.

Kui vaadata, mida suuremad investeerimispangad oma aastaalguse prognoosides ootasid, võib öelda, et MCT ennustused langesid sisuliselt samasse vahemikku. Mõned pangad on aga oma veelgi pikema horisondiga prognoosides hoopis pessimistlikumad ja ootavad kullale lähiaastail n.ö. ´krahhi´. Seevastu aimasid mitmed erainvestorid võrreldes pankadega kullale juba tänavu oluliselt mustemat aastat. Praeguse seisuga võib öelda, et nende ootused on olnud palju täpsemad. Samas on need isikud aga kulla pikemaajaliste väljavaadete osas olnud hoopis optimistlikumad.

Esmaspäeval 23. septembril sulgus kuld $1326,83 untsist.

Mises Circle Tallinnas käib inimesi igasugustelt elualadelt. Käesolevad ennustused ei pretendeeri ekspertarvamusteks, tegemist on lihtsalt seltskondliku meelelahutusega.