Mises ennustas ´13 – Kokkuvõte

Käesolev lugu on järg postitusele Mises Ennustas ´13 – VI.

Jah, käes on uus aasta ning Mises Circle Tallinna (MCT) mullu tehtud ennustuste tulemused on nüüdseks selged. Tulemuste ülevaatega alustame aga vastupidises järjekorras eelnevates postitustes käsitletud teemadele. See tähendab, et kõigepealt vaatame üle ennustused, mis siin blogis on seni jäänud tähelepanuta.

Esialgu poolnaljana ankeeti lisatud küsimus Eesti ja Venemaa vahelise piirileppe allkirjastamisest osutus aasta lõpus üllatuslikult aktuaalseks teemaks. Tänaseks on asjad jõudnud koguni nii kaugele, et tõenäosus Venemaa ja Euroopa Liidu vahelise piiri paika saamiseks on küllaltki kõrge. Siiski peavad neli meie seitsmest ennustajast pettuma, kuna nende ootus, et dokument saab allkirjastatud juba 2013. aasta jooksul, ei teostunud. Kuid see tähendab, et kolm meie seast olid täpsed, oodates aastatepikkuse patiseisu jätkumist.

Kaugeltki nii täpselt ei õnnestunud meil aga Eesti majanduskäekäigu prognoosimine. Kui jätta kõrvale MCT keskmine ootus 8,4% töötusele (tegelikkus 8%) ja lugeda keskmine ennustus 3,3% hinnataseme kasvust talutavaks (tegelikkus 2,8%), siis kohaliku majandusarenguga sai päris mööda pandud. Suuresti oli see ilmselt tingitud kõrgendatud ootustest Euroopa majanduse tugevusele ja taastumistempole. Seega osutusid ootused 3,7% majanduskasvust  (tegelikkus 0,7%) ja 1% ekspordi kasvust (tegelikkus -10%) Eestis üleliia optimistlikeks. Enda lohustuseks võib aga mõelda sellele, et ühel julgel ennustajal õnnestus ekspordiga peaaegu kümnesse saada ja et ega elukutseliste analüütikute ootused ei olnud meie omadest väga erinevad.

Põigates korraks tagasi poliitiliste prognooside juurde, tuleb tõdeda, et ka erakondade populaarsuse keskmine ennustus oli ikka väga mööda. Kuigi mõned meist olid oma ootustega sotsiaaldemokraatide ja keskerakondlaste edu suhtes küllaltki lähedal reaalsusele.

Seda aga kuidas meil maailmamajanduse trendide prognoosid mööda läksid, saab juba koos teiste tulemustega vaadata järgnevast ettekandest.

Nagu ettekande lõpus välja toodud, oli ennustusvõistluse esikolmik äärmiselt tihe. Meie esimesel igaaastase ürituse võitjal on aga au olla nimeandjaks Mises Circle Tallinna ennustusvõistlusele. Loodetavasti suureneb tulevikus ka selles osalejate hulk, mis lisaks kogu ettevõtmisele hulganisti lisapõnevust.

P.S. Kommentaaridesse on aga oodatud kõik ettepanekud sellest, mida võiks tänavu maailmas ja Eestis toimuva kohta ennustada.

Mises Circle Tallinnas käib inimesi igasugustelt elualadelt. Käesolevad ennustused ei pretendeeri ekspertarvamusteks, tegemist on lihtsalt seltskondliku meelelahutusega.

Makromajandusnäitajate prognoos polnud suunatud kasvudele 2013 aasta lõikes, vaid perioodile, mille tulemused olid aastavahetuseks või selle läheduses teada. Mitme näitaja puhul tähendas see aastast kasvu 3. kvartalis.