Murray N. Rothbard – “Mis on valitsus teinud meie rahaga?”

Murray N. Rothbard – “Mis on valitsus teinud meie rahaga?”

Raha on tihtipeale igasuguste probleemide keskmes. Küll on seda mõnel liiga vähe ja küll on seda mõnel liiga palju. Sellest tulenevalt näevad paljud raha kui kurjuse allikat ja leiavad, et selleta oleks elu ilmas palju rõõmsam ja oluliselt konfliktivaesem. Teisest küljest öeldakse aga, et kuigi raha eest õnne ei saa osta, on ta siiski hea vahend selleks, et viimast täielmääral nautida. Mis see raha siis tegelikult ikkagi on? Mis roll tal meie elus mängida on?

Rothbardi 1963. aastal ilmunud teos annab neile ja veel teistelegi küsimustele vastused. Sarnaselt Mengerile annab ta põhjaliku ülevaate sellest, kuidas ja mis põhjustel raha üldse välja kujunes. Kõrvale esitab ta ajaloolisi näiteid, kuidas inimesed on läbi aegade raha mõistnud ja sellele ka vastavalt nimesid pannud. Kuid Rothbard ei piirdu sellega. Kirjutise teises pooles pöörab ta oma tähelepanu sellele, kuidas kaasaegne riik on sekkunud raha olemuse moonutamisse. Koos ülevaatega 20. sajandil toimunud rahvusvahelistest protsessidest näitab ta, kuidas valitsused koos kesk- ja osareservpanganduse abiga on raha ajaloolise funktsiooni ja kasulikkuse kui mitte täielikult hävitanud, siis vähemalt olulisel määral kahjustanud.

Kõnealuse teose läbilugemine aitab kindlasti paremini aru saada sellest, mis toimub tänasel päeval suurtel rahvusvahelistel nõupidamistel, kus otsustatakse selle üle, kuidas reageerida endiselt möllavale finantskriisile ja milline mõju saab sellel potentsiaalselt olema meie igapäevaelule. Rothbardi raamatut võiks endale pidada kohustuslikuks igaüks, kes leiab, et rahal on tema elus mingi roll. Olgu see siis milline tahes.

Ja mis kõige peamine – raamat on kirjutatud Rothbardile omases mõnusas kirjastiilis, mis teeb käsitletava teema, vaatamata selle tõsisele sisule, kõigile kergesti hoomatavaks.